Lynas Malaysia Sdn Bhd

Lynas Malaysia Sdn Bhd

Review Lynas Malaysia Sdn Bhd

Lynas Malaysia Sdn Bhd

Review Lynas Malaysia Sdn Bhd

1 ReviewsMaintenance Supervisor

Kuantan - 22 Aug 2016 9:25

Dapat banyak pengalaman yang boleh diperoleh di syarikat Lynas.

Tidak pasti apakah kekurangan syarikat ini. Pengambilan pekerja harus lebih baik.

Compensation & Benefits

Work/Life Balance

Career Opportunity

Culture & Values

Senior Management

1 person think this review helpful